สวัสดี , บุคคลทั่วไป กรุณา สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบสมาชิก "; $showmenuwb = "
ดูกระทู้ทั้งหมด
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
"; }else{ $showmenuwb = "
ดูกระทู้ทั้งหมด
ตั้งกระทู้ใหม่
"; $sql="select * from member where usermem='$usermem'"; $db_query=mysql_db_query($db,$sql); $result=mysql_fetch_array($db_query); $idmember=$result[id]; $membername=$result[membername]; $user_mem=$result[usermem]; $pass_mem=$result[passmem]; $showmember = " สวัสดี,$membername ข้อมูลส่วนตัว | รหัสผ่าน | ออกจากระบบ "; } $sqlnews="select * from movie where id='$_GET[id]'"; $db_query=mysql_db_query($db,$sqlnews); $resultn=mysql_fetch_array($db_query); $idnews=$resultn[id]; $topicnews=$resultn[topic]; $messagegallery=$resultn[message]; $read1=$resultn[read1]; $clipcode=$resultn[code]; $photog=$resultn[photo]; $dateregist=$resultn[dateregist]; $sql_update= "update movie set read1 =read1+1 where id ='$_GET[id]'"; mysql_query($sql_update); ?> <? echo "$topicnews - $headerweb"; ?> " /> " />
"; ?>
"; }else if ($bannertype == "img" and $bannerfile == "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt != "" and $status == "99999") { echo "$bannerstxt"; }else if ($bannertype == "fsh" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { ?> " /> " quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="728" height="90">
หาเพื่อน | ตรวจหวย | ฟอร์เวิร์ดเมล์ | ความรัก เซ็กส์ | อัลบัมภาพ | ดูดวง | อาหารและเครื่องดื่ม | คลิปวีดีโอ
ติดต่อโฆษณา หรือเด็กคลับเว็บ ได้ที่
"; }else if ($bannertype == "img" and $bannerfile == "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt != "" and $status == "99999") { echo "$bannerstxt"; }else if ($bannertype == "fsh" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { ?> " /> " quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="728" height="90">
"; }else if ($bannertype == "img" and $bannerfile == "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt != "" and $status == "99999") { echo "$bannerstxt"; }else if ($bannertype == "fsh" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { ?> " /> " quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="728" height="90">
"; }else if ($bannertype == "img" and $bannerfile == "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt != "" and $status == "99999") { echo "$bannerstxt"; }else if ($bannertype == "fsh" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { ?> " /> " quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="728" height="90">
$topicnews"; ?>
เมื่อ : อ่าน :

"; }else{ echo ""; } ?>
$messagegallery"; ?>
 
"; }else if ($bannertype == "img" and $bannerfile == "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt != "" and $status == "99999") { echo "$bannerstxt"; }else if ($bannertype == "fsh" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { ?> " /> " quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="250" height="250">
"; }else if ($bannertype == "img" and $bannerfile == "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt != "" and $status == "99999") { echo "$bannerstxt"; }else if ($bannertype == "fsh" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { ?> " /> " quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="250" height="250">
"; $intRows = 0; while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery)) { $idg = $objResult["id"]; $topicg = $objResult["topic"]; $photog = $objResult["photo"]; echo ""; } } echo"
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง..
"; $intRows++; ?>
"; if(($intRows)%2==0) { echo"
"; ?>
"; }else if ($bannertype == "img" and $bannerfile == "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt != "" and $status == "99999") { echo "$bannerstxt"; }else if ($bannertype == "fsh" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { ?> " /> " quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="728" height="90">
$footerweb"; ?>
[x] close
"; }else if ($bannertype == "img" and $bannerfile == "" or $bannerurl == "" and $bannerstxt != "" and $status == "99999") { echo "$bannerstxt"; }else if ($bannertype == "fsh" and $bannerfile != "" or $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { ?> " /> " quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="120" height="600">
[x] close
"; }else if ($bannertype == "img" and $bannerfile == "" or $bannerurl == "" and $bannerstxt != "" and $status == "99999") { echo "$bannerstxt"; }else if ($bannertype == "fsh" and $bannerfile != "" or $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { ?> " /> " quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="120" height="600">